Andre nyheter

9 av 10 anbefaler forlengelse

Ni av ti mener Folkehelseprogrammet i Østfold er vellykket og bør fortsette, viser en undersøkelse fra Norsk Gallup. Programmet har blant annet bidratt til å senke andelen røykere i Østfold med ti prosent og fått skoleelever til å drikke vann i stedet for brus.

Skuffet fylkesordfører

Fylkesordfører Arne Øren er skuffet over forslaget til statsbudsjett. Sammen med styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid, har han sendt brev til sosialkomiteen på Stortinget. Her argumenterer de for større overføringer til de regionale partnerskapene i folkehelsearbeidet.

Åpen dag om partnerskap

Onsdag 17. september arrangerer Folkehelseprogrammet studiedag i Fredrikstad. På dagsorden står partnerskap som strategi i folkehelsearbeidet.

Trøgstad og Moss blir med i Folkehelseprogrammet

Kommunene Trøgstad og Moss blir henholdsvis den 10. og 11. kommunen som blir med i Folkehelseprogrammet. Dermed er over halvparten av fylkets 18 kommuner med på folkehelsesatsningen. Også Rømskog og Marker skal snart ta stilling til om de ønsker å delta i Folkehelseprogrammet. Folkehelseprogrammet omfatter nå cirka 200 000 av de vel 250 000 innbyggerne i fylket.

 
Les saksfremlegget fra Trøgstad her
Les omtale i Moss Avis her

 

– Fylkeskommunen må være en pådriver

- Rollen som utviklingsaktør innebærer at fylkeskommunen i større grad må bli en aktiv tilrettelegger og pådriver for nye løsninger. Det innebærer bl.a. å ta lederskap gjennom å koordinere ulike sektorer og aktører for å få til et bedre ?helhetsgrep? på utviklingen i fylket. Det sa helseminister Dagfinn Høybråten på kontaktkonferansen for norske fylkeskommuner. Les talen her

Folkehelseprogrammet og miljøet

Folkehelseprogrammets miljøstrategi har til hensikt å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Dette innebærer at kommende generasjoner skal kunne vokse opp i et nærmiljø og en natur som er forvaltet og utviklet på en god måte av tidligere generasjoner.