Andre nyheter

WHO nettverket av Sunne byer


Østfold fylkeskommune ble medlem av det europeiske Healthy Cities i WHO-nettverket  I 2006.

Medlemskapet er en stor anerkjennelse til folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune og Østfold fylke er den eneste region i Europa som har fått denne utmerkelsen. Stort sett er det bare byer som får en slik status.

Folkehelsesjekkliste fra Østfold brukes nasjonalt

“Østfoldsjekklista er blitt lagt merke til”, forteller Solveig Hagelskjær, seniorrådgiver hos Fylkesmann i Østfold. Sjekklista for Folkehelse i plan fra Østfold brukes nå av Helsedirektoratet som et av flere dokumenter for å lage en ny nasjonal planveileder.

Ønsker avklaring om Frisklivsprosjektet

- Vi ber om en avklaring om hvorvidt Helsedirektoratet vil engasjere seg videre i Frisklivsprosjektet i Østfold. Det sier ordfører i Spydeberg og styremedlem i Østfoldhelsa, Britt E. Gulbrandsen (KrF).

Populært ungdomstilbud i Eidsberg

Eidsberg kommune satser på barn og unge. Et resultat av det er ”Pilot´n”, som er elevbedrift og ungdomshus i ett og samme lokale. - Ungdommene vil nesten ikke gå hjem, smiler leder Brita Fladberg.

Folkehelsearbeidet i Norge styrkes

Folkehelsearbeidet i Norge blir kraftig styrket etter initiativ fra Folkehelseprogrammet i Østfold. - Stortinget har imøtekommet alle våre forventninger, sier en lykkelig styreleder Bente Holm Sælid.