Levevaner

Seniorene møtte opp

Mer enn 70 personer var til stede da Østfold Idrettskrets ga råd til seniorer om blant annet livsstil og skade- og ulykkesforebygging.

Vil gjøre ”gymtimen” til en positiv opplevelse

-    Det er ufordrende for skoler å gi elever så mye fysisk aktivitet som de behøver i skoletiden. En alternativ strategi er at skolene motiverer elevene til å bli aktive etter skoletiden. Da må vi sikre at kroppsøvingsfaget blir en positiv opplevelse for alle.

Flere freske folk igangsatt

5 kommuner og 19 idrettslag har så langt meldt seg på prosjektet Flere freske folk som skal få eldre Østfoldinger i mer fysisk aktivitet.

Tobakksforebyggings-prisen 2011

Hvert år deler Østfoldhelsa ut en Tobakksforebyggende pris på Verdens Tobakksfrie dag den 31. mai. Prisen går til noen som målbevisst, og over lang tid har jobbet med tobakksforebygging.

Bli med på Østfold rundt

Sammen med Fredriksstad Blad, Moss Avis og NRK Østfold drar Østfoldhelsa i gang en kampanje for å få Østfoldinger i mer fysisk aktivitet.  

Stor oppslutning rundt fiskesprell

-     Dette var over all forventning, sier styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund etter å ha blitt nedringt av barnehager som vil delta på fiskesprell. 

Arbeidsledige strømmer til treningstilbud

Siden oktober 2008 har antallet helt arbeidsledige i Østfold økt fra vel 1700 personer til over 4000. Gjennom prosjektet Aktiv på dagtid sørger Østfold Idrettskrets for at hverdagen til de arbeidsledige skal bli lettere å bære. -  Folk simpelthen strømmer til, sier prosjektleder Andre Hansen.