Forebyggende og helsefremmende arbeid blant partnerne

Inkluderende dans i Fredrikstad

Hvert år deler Østfold Fylkeskommune ut regionale folkehelsemidler til ulike prosjekter i fylket. I fjor fikk blant annet Kulturskolen i Fredrikstad 100. 000 kroner til prosjektet Dance Inclusive.

Tukuelva kultursti

I Rømskog er det iferd med å bli opprettet en åtte kilometer lang kultursti med støtte fra Østfoldhelsa og Rømskog kommune.