Forebyggende og helsefremmende arbeid blant partnerne

Skolen som nærmiljøhus – trivselsskapende faktorer for elever og ansatte

I Norge er det et økende fokus på helsefremmende skoler. Innen denne tankegangen er det stort fokus på elevenes sunnhet, fysisk aktivitet og kosthold. Begrepet “nærmiljøhus” stammer derimot fra den amerikanske tilnærmingen ”Whole School Approach” (WSA) som er et mer omfattende begrep. WSA-modellen fokuserer på hvordan skolen som nærmiljøarena kan fremme helse og trivsel for elevene, fremfor et hovedfokus på forebygging av risikofaktorer.

Feståpning av parsellhagen på Sellebakk

Torsdag 3. mai var det duket for «Fest på Torget» på Sellebakk torg, og endelig åpnet den nye parsellhagen! Festglade innbyggere strømmet til, og de fikk glede av både korps, ordfører, mat, parade og underholdning i løpet av dagen.

En spire til nyskapning – Byhagen i Sarpsborg

Det myldrer i byhagen i Sarpsborg. I 2017 har det vært snekring, planting, humlekasselaging og maling. Plantedag for barn, grafitti og yoga i hagen. En nabo har bidratt med planter, en annen med vann og på den måten har dette blitt en god møteplass og en grønn lunge i nærmiljøet der man utnytter de fine ressursene som finnes i nabolaget.