Pedagogikk

Det pedagogiske fundamentet for Helsekilden

Helsekildens arbeidsmetode bygger på et respektfullt møte mellom mennesker. Her kan alle delta med sine tanker og funderinger uten å bli neglisjert eller kommentert. Deltakerne gis mulighet til å reflektere over eget ståsted og egne beslutninger. Helsekilden arbeider ut fra et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Helsekilden har også rekvisitter som bidrar til nysgjerrighet og overraskelse som skaper forundring.