Andre nyheter

Østfoldhelsa i Viken

Fra 1. januar 2020 er Østfold fylkeskommune historie og alle østfoldinger vil fra da av være innbyggere i nye Viken fylkeskommune. Men hva vil skje med folkehelsearbeidet i Østfold?

Ny arena med aktiviteter på Mysen videregående skole fra 2019

Fra og med 2019 er det oppstart for enda en videregående skole som nærmiljøarena – på Mysen videregående skole som er blitt en del av prosjektet Mestring og mening. Denne satsingen skal i Østfold øke robusthet og motstandskraft slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet. – Fylkestinget har gått inn med 200.000 kroner årlig til en frivillighetskoordinator som skolen nå vil se i sammenheng med denne satsingen, sier Hege Arnesen, folkehelsgerådgiver i Østfold fylkeskommune.

 

Østfoldinger leder europeisk studie

Høgskolen i Østfold og NMBU har en sentral rolle i en europeisk forskningsstudie som gjøres i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Europa. Forskningen skal kartlegge hvordan et utvalg av europeiske regioner samarbeider med akademiske miljøer i egen region om folkehelsespørsmål. Undersøkelsen skal resultere i en WHO rapport som utgis første halvår 2019.