Andre nyheter

Ny arena med aktiviteter på Mysen videregående skole fra 2019

Fra og med 2019 er det oppstart for enda en videregående skole som nærmiljøarena – på Mysen videregående skole som er blitt en del av prosjektet Mestring og mening. Denne satsingen skal i Østfold øke robusthet og motstandskraft slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet. – Fylkestinget har gått inn med 200.000 kroner årlig til en frivillighetskoordinator som skolen nå vil se i sammenheng med denne satsingen, sier Hege Arnesen, folkehelsgerådgiver i Østfold fylkeskommune.

 

Østfoldinger leder europeisk studie

Høgskolen i Østfold og NMBU har en sentral rolle i en europeisk forskningsstudie som gjøres i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Europa. Forskningen skal kartlegge hvordan et utvalg av europeiske regioner samarbeider med akademiske miljøer i egen region om folkehelsespørsmål. Undersøkelsen skal resultere i en WHO rapport som utgis første halvår 2019.

Tålmodighet gir resultater i Trøgstad

I 2014 var Østfold nasjonalt forsøksfylke på bruk av helsekonsekvensvurderinger i politiske saksfremlegg. Trøgstad var en av fem Østfold-kommuner som deltok, og kommunen har gode erfaringer med bruk av helsekonsekvensvurderinger. I forhold til i arealplanleggingen, så fant derimot forskere fra Høgskolen i Østfold stor motstand mot folkehelsetenking. Forklaringen var at planleggere mente det ikke inngikk i arbeidsinstruksen, og at de ikke så et behov for å vurdere mye av det samme som de uansett var lovpålagt å utrede. Masteroppgaven til Karoline Unnerud viser at tre år senere er dette i ferd med å snu.

Plan og oversiktsarbeidet i Østfold

Helseoversikt er et utviklingsarbeid som partnerskapet Østfoldhelsa samarbeidert om. En felles arbeidsgruppe arbeider nå med en mal som er basert på Helsedirektoratets veileder.