Kompetanse

Planleggere fokuserer på folkehelse

På årets kommuneplankonferanse i Kristiansand vil forsamlingen fokusere på folkehelse. ? Dette er en årlig konferanse, og meg bekjent er dette første gang den tar opp dette temaet. Arrangementet markerer et lite gjennombrudd for folkehelsemiljøet i Norge, og Folkehelseprogrammet i Østfold har spilt en viktig rolle for å få dette til, sier folkehelserådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Kjetil Drangsholt (bildet).

Bilder fra «Folkehelsedagen 2003»

Folkehelsedagen 2004 ble arrangert 5. mai. "Bevegelse på grønn resept" og "fysisk aktivitet" var temaer som sto i fokus da den andre folkehelsedagen i rekken ble arrangert. Se bilder fra arrangementet nedenfor.

 

Folkehelsekonferanse i Fredrikstad

26. februar er Folkehelseprogrammet medarrangør for en folkehelsekonferanse i Fredrikstad. Konferansen innleder Østfold sin markering av at helsevesenet i Norge er 400 år. Sentralt på konferansen står presentasjonen av Stortingsmeldingen om folkehelse som nylig er lansert.

Gratis folkehelseutdanning i Sverige

Er du interessert i en folkehelseutdanning i Sverige der både overnatting, litteratur og frokost er sponset? I så fall er utdanningen "Helsepromosjon - folkehelse og miljø" noe for deg. Kurset starter på nyåret og Folkehelseprogrammet betaler utgiftene for norske studenter.