Kompetanse

Folkehelse i plan i Østfold

"Helse i Plan" var et prosjekt som tok initiativ til å forankre folkhelsearbeidet i kommunale og regionale plan- og styringsdokumenter. I Østfold ble prosjektet kalt ”Folkehelse I plan”. Folkehelseseksjonen ved Østfold fylkeskommune var sekretariat for prosjektet. Til koordinering av arbeidet var det avsatt cirka 25 % - 50 % stilling

Folkehelsearbeid på videregående skoler

Med prosjektet,"Helsefremmende skoler"  har Østfold fylkeskommune satt et stort fokus på helhetlige tilnærminger i folkehelsearbeidet ved videregående skoler. og hvorI prosjektet har en ønsket en best mulig forankring i ordinær drift. Fylkespolitikerne har satt ekstra stor fokus på utfordringen med utjevning av helseforskjeller i videregående skoler. Utgangspunktet var at 21,5 % av alle elever i v.g.s strøk i ett eller flere fag. Ca 15 % droppet ut før eksamen. Det var også relativt store forskjeller mellom regionene. Følgende grep er gjort de siste årene, eller er under planlegging fremover:

Inviterer til Mot 2015

Hold av 22. – 23. september. Da arrangeres den nasjonal plan- og folkehelsekonferansen ”Mot 2015” i Østfold.