Kompetanse

Heprogress avslutningsseminar

Moss kommunes innføring av folkehelsevurderinger i politiske saker fikk internasjonal oppmerksomhet på HEPROGRESS-samling i Latvia 22.-23. oktober.