Prosjekter er en midlertidig arbeidsform, der hensikten er å forankre satsningene i fylkeskommunens ordinære drift. Nedenfor vises eksempler på tidligere prosjekter som nå er en del av dagens virksomhet.

  1. Helsefremmende skoler
  2. Sunne kantiner
  3. Folkehelse i plan
  4. Helsekilden
  5. Luk-prosjektet