Lettere å stumpe røyken sammen med andre

1. juni nærmer seg. Da trer den nye røykeloven i kraft som forbyr deg å røyke på serveringssteder over hele landet. Er du klar over at forskningen viser at det er lettere å slutte å røyke hvis du prøver sammen med andre? I ett år har Folkehelseprogrammet i Østfold og AOF arrangert røykesluttkurs i hele Østfold. Over 250 østfoldinger har så langt deltatt, og i disse dager starter vi opp nye kurs i hele fylket. Både bedrifter og enkeltpersoner kan melde seg på. Tilbudet har fått nasjonal oppmerksomhet fordi kursavgiften blir betalt tilbake til dem som fortsatt er røykfrie et halvt år etter kursets slutt. Dette har aldri før vært gjort i Norge. Hvorfor oppfordrer vi så folk til å bli med på røykesluttkursene? Forskningen viser at de som forsøker å stumpe røyken mangedobler sin sjanse til å lykkes hvis de prøver å slutte sammen med andre. Så langt har 40 prosent av dem som har deltatt på Folkehelseprogrammets opplegg fått tilbakebetalt kursavgiften, og det er vi godt fornøyde med. Hva er så bakgrunnen for at du som røyker vil ha større sannsynlighet for å klare å slutte hvis du blir med på et slikt kurs, fremfor om du forsøker på egen hånd?

Opplever samlivsbrudd som stressende

Likestillingsombud Kristin Mile er bekymret over menn som har opplevd samlivsbrudd. Nå viser det seg at tidligere gifte menn oppfatter hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som er gift eller samboende. Kvinner som ikke lenger er gift opplever derimot hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som er gift eller samboende.

Spenstig tilbud til inaktive østfoldinger

En storstilt satsning for å få østfoldinger i fysisk aktivitet er nå på trappene. For bare 200 kroner skal personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet få delta på et utall av idrettsaktiviteter hele året gjennom.

Påmelding til Helsekilden

elsekildens programmer kan kombineres eller gjennomføres hver for seg. Helsekilden er også behjelpelig med individuelle programmer som er tilpasset den enkeltes skoles ønske. I prosjektperioden ut 2005 er undervisningen for skoler i Østfold gratis. Det kan også gjennomføres temadager for lærere, helsepersonell eller andre nøkkelpersoner. Ta kontakt med Renate Rosén Skinne for mer informasjon og påmelding.

Veibeskrivelse

Helsekilden ligger på Borgenhaugen i lokalene til Skjeberg rådhus. Det er cirka ti minutters kjøring fra Sarpsborg sentrum. Avkjørselen fra riksvei 111 er skiltet.

Det pedagogiske fundamentet for Helsekilden

Helsekildens arbeidsmetode bygger på et respektfullt møte mellom mennesker. Her kan alle delta med sine tanker og funderinger uten å bli neglisjert eller kommentert. Deltakerne gis mulighet til å reflektere over eget ståsted og egne beslutninger. Helsekilden arbeider ut fra et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Helsekilden har også rekvisitter som bidrar til nysgjerrighet og overraskelse som skaper forundring.