Folkehelseprogrammet skal bedre østfoldingenes helse

For to uker siden, underskrev ti kommuner i Østfold og fylkeskommunen en samarbeidsavtale for å bedre innbyggernes helse. Dette er den mest omfattende folkehelsesatsningen i Norge i sitt slag. 167 000 østfoldinger er nå målgruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak. - Det til tross for at de statlige myndighetene i mange år har nedprioritert folkehelsearbeidet. I disse dager foregår en diskusjon om fylkeskommunens videre fremtid. Et av temaene som debatteres er "det nye fylkets" funksjon som regional utvikler. I mange fylker sliter man for å finne innhold til denne rollen, men i Østfold er regional utvikling noe mer enn et begrep. Kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Fredrikstad, Askim, Eidsberg, Rakkestad, Aremark og Hobøl har sammen med Østfold fylkeskommune blitt enige om å sammen satse på å styrke befolkningens helse gjennom Folkehelseprogrammet. Det vil bli arbeidet for å forebygge skader, fallulykker blant eldre og psykososiale lidelser. Vi vil rette ekstra innsats mot barn og ungdom - både for å bedre kostholdet, men også for å øke den fysiske aktiviteten. Og ikke minst vil vi gjøre det vi kan for å redusere tobakksbruken.

Folkehelseprogrammet planlegger internasjonal undersøkelse

Nå kan vi trolig få vite hvem som er sunnest av nordmannen, svensken og dansken. Folkehelseprogrammet i Østfold ønsker å gjennomføre en skandinavisk helse- og miljøundersøkelse i 2003 for å kartlegge innbyggernes helse og miljøet de lever i. Folkehelseprogrammet er ledende i landet på slike undersøkelser.

Bli røykfri – helt gratis!

Nå kan du få hjelp til å stumpe røyken, og det uten å betale en eneste krone. Som det aller første fylket i landet vil Folkehelseprogrammet i Østfold spandere røykesluttkurs på alle røykere som klarer å slutte.

Millioner å spare på folkehelsearbeid

Hvis alle østfoldinger slutter å røyke, spares 138 millioner kroner i sykehusutgifter. Folkehelseprogrammet i Østfold er blant de ledende i landet på forebyggende og helsefremmende arbeid, og 12. august kommer helseminister Dagfinn Høybråten til Rakkestad for å lære.