Østfoldhelsa legger hvert år frem årsmelding for fylkestinget, og disse behandles også av en rekke kommunestyrer. Last ned årsmeldinger fra 2009 nedenfor: