Samarbeidsavtaler

Partnerskapsavtale fra 2013 innen folkhelsepartnerskapet, Østfoldhelsa er likelydende for alle kommunene:

Partnerskapsavtale fra 2013

 

 

Tidligere samarbeidsavtale innen Folkehelseprogrammet i Østfold:

Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene om gjennomføringen av fylkesplanens folkehelsemålsettinger