Påmelding til Helsekilden

elsekildens programmer kan kombineres eller gjennomføres hver for seg. Helsekilden er også behjelpelig med individuelle programmer som er tilpasset den enkeltes skoles ønske. I prosjektperioden ut 2005 er undervisningen for skoler i Østfold gratis. Det kan også gjennomføres temadager for lærere, helsepersonell eller andre nøkkelpersoner. Ta kontakt med Renate Rosén Skinne for mer informasjon og påmelding.

Navn: Renate Rosén Skinne, leder av Helsekilden
Postadresse: Helsekilden, Sarpsborg kommune 
Rådhusveien, Skjeberg Administrasjonsbygg
1739 Borgenhaugen
Telefon: 69 11 64 60 / 99 25 17 57
E-post:
renate-rosen.skinne@sarpsborg.com