Det pedagogiske fundamentet for Helsekilden

Helsekildens arbeidsmetode bygger på et respektfullt møte mellom mennesker. Her kan alle delta med sine tanker og funderinger uten å bli neglisjert eller kommentert. Deltakerne gis mulighet til å reflektere over eget ståsted og egne beslutninger. Helsekilden arbeider ut fra et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Helsekilden har også rekvisitter som bidrar til nysgjerrighet og overraskelse som skaper forundring.

Forumteater er et slags problemløsningsteater der
deltakerne gruppevis skaper en situasjon der en eller flere personer er
utsatte eller urettferdig behandlet. Det hele ender ulykkelig eller i
en uløst konflikt. Når spillet vises en andre gang får publikum prøve
på å løse konflikten gjennom å påvirke hva som skjer og hva som sies.
Metoden legger til rette for å gi deltakerne mulighet til å prøve
forskjellige løsninger og argumentasjon i et trygt og ufarlig miljø.
Forumteater kan brukes i mange sammenhenger og passer for de fleste
aldersgrupper.