Sarpsborg har fått sin første helsefremmende skole – gratulerer til Hannestad skole!

Glade barn, sol og høyt aktivitetsnivå. Det var en stolt og engasjert gjeng på Hannestad skole som møtte oss torsdag 7. juni. Hannestad skolekor åpnet markeringen med så flott sang at Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune, kjente det i rockefoten. Etter systematisk og helhetlig jobbing var målet nådd. Styret for Østfoldhelsa godkjente Hannestad som helsefremmende skole 4. april, og markeringen fant sted 7. juni.

Tilstede på markeringen var representanter fra Østfoldhelsa, Kristia Svendsen, kommunesjef oppvekst i Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune, Inger-Christin Torp, Styreleder i Østfoldhelsa og barn og voksne fra skolen.

Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa, sa følgende:
«Dere har gjort en kjempejobb med å bli sertifisert som helsefremmende skole. Hannestad skole har deltatt i fylkeskommunens nettverk for helsefremmende skoler siden 2016, er aktive i RØRE-prosjektet og har egen RØRE-ambassadør. Dere har hatt en bevisstgjørende og positiv prosess, og har jobbet slik vi ønsker oss, blant annet ved at dere har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med helsefremmende arbeid. Der har elever, skolens ledelse, alle ansatte og foreldre vært representert.»

Hannestad skole har spesielt hatt fokus på skolefrokost, trivselsledere, utekjøkken og sunn mat på skole og i SFO-tid, som følger Helsedirektoratets anbefalinger. De tilbyr gratis frokost 4 ganger i uken, 1.-3. klasse har uteskole ukentlig, og alle trinn har daglige og ukentlige aktiviteter hvor elevene er aktive minst en time hver dag.

Ordfører i Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje, sa følgende:
«Det er alltid hyggelig å være på Hannestad skole. Det å være en helsefremmende skole er et viktig fokus, og dere er den aller første skolen som blir sertifisert i Sarpsborg. Gratulerer til alle elever, rektor, ansatte og andre bidragsytere for hva dere har fått til sammen, det ser kjempefint ut i skolegården deres! Jeg håper at alle de andre skolene i Sarpsborg skal bli like gode som dere. Det er målet vårt.»

Hannestad skole har også fått 100.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til flotte uteleker, som sjakkspill, stigespill, ludo og stor blink malt på skolegårdens asfalt. Rektor Lars-Henning Finstad benyttet anledningen og utfordret ordføreren til å åpne aktivitetslekene ved å ta det første offisielle sjakktrekket.

Ordføreren tok utfordringen på strak arm – og åpnet klokt, til stor jubel fra både voksne og eleverNå venter vi bare på neste trekk. 21. juni blir det sannsynligvis vedtatt i bystyret i Sarpsborg at alle skoler i Sarpsborg skal jobbe for å bli helsefremmende.

Helsefremmende skoler jobber med grunnleggende forutsetninger for læring, som at eleven må være uthvilt, mett og i god nok fysisk form for å kunne nyttegjøre seg skoledagens små og store gleder og utfordringer. Gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, forankret i forebyggende og helsefremmende arbeid, styrkes elevenes og personalets fysiske og psykiske helse.

Østfold fylkeskommune og partnerskapet Østfoldhelsa har etablert et nettverk for helsefremmende skoler. Her kan du lese mer om dette.

Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa, Lars-Henning Finstad, rektor Hannestad skole, Anne- Hilde Warberg, leder SFO på Hannestad skole, Kristia Svendsen, kommunesjef oppvekst i Sarpsborg kommune og Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune.

Venner på vennebenken

Ordføreren blir utfordret til å foreta det første sjakktrekket

Hannestad skole har egne trivselsledere
Matservering på utekjøkkenet

Rektor Lars-Henning Finstad og ordfører Sindre Martinsen-EvjeInger-Christin Torp, styreleder Østfoldhelsa overrekker diplom til leder og nestleder i elevrådet

Hannestad Skolekor i full sving
Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune og Sindre Martinsen-Evje