Rygge får økonomisk støtte: – Vi skal ta Halmstad tilbake

For nordmenn flest er Rygge kjent som en kommune med flyplass og forsvarsanlegg. Ikke fullt så mange vet at dette nærmiljøet kalles for Halmstad.

Halmstad er et lite tettsted med 3000 innbyggere, men som i mange år har følt usikkerhet som følge av stans i driften på flyplassen og spørsmål knyttet til forsvarets videre virksomhet. Militære leiligheter har stått tomme i lange perioder, og det har vært tendenser til forfall i området. Allerede på 90-tallet kom den første Halmstad-planen som skulle føre til et løft for området.

– Men i praksis skjedde det ikke så mye. Nå har vi derimot fått en rektor med masse kraft, Line Lofstad Andersen, som har latt seg inspirere blant annet av Østfoldhelsas satsing på skoler som nærmiljøarenaer, sier Larsen Vold.

En møteplass for hele lokalsamfunnet

Halmstad skole har over en periode på to år tatt mål av seg å gjøre skolen til en møteplass for nærmiljøet også etter skoletid. Hele lokalsamfunnet skal være velkommen, og det skal ikke være et sted der man må betale mye penger for å være med. Helt konkret ønsker kommunen først å ruste opp lokalet hvor nærmiljøsentralen skal etableres, med kjøkkenfasiliteter, møbler og annet interiør. De skal også ansatte en ressurs i 50% stilling som skal koordinere aktiviteter og tiltak inntil frivilligheten selv står for driften på ettermiddag/kveldstid. 

– Skal vi få til alt dette så må vi klare å skape et godt samarbeid med ildsjeler og organisasjoner som har lyst til å være med på en dugnad for fellesskapet. Vi skal også utfordre ungdommen, for eksempel ved at elever som deltar på faget «Innsats for andre» medvirker.  Vi satser på å være oppe og gå i løpet av et år, forteller Larsen Vold.

Hun tar et lite forbehold om de behøver lengre tid på å komme i mål, da søknaden til fylkeskommunen og Østfoldhelsa ikke ble innvilget fullt ut.

– Men nærmiljøhus skal det bli. Vi har latt oss inspirere veldig av andre Østfold-skoler som har satset på tematikken, og vi er jo allerede godt i gang. Vi har planer om å bruke en tidligere gymsal og et forsamlingshus til et nærmiljølokale, for i dag brukes dette bare som lagerplass. Lærere og andre ansatte har derfor ryddet og malt dette siden skolestart, så at de er motivert bør det ikke være tvil om, sier hun.

Ønsker å mobilisere frivillige

Hun forteller at den nye møteplassen skal bli et sted der både store og små tilstelninger kan holdes i uformelle rammer.

– På Facebook er det en gruppe som heter «Du vet du er fra Halmstad». Blant mange som vokste opp her på 50, 60 og 70 tallet kan en lese hva Halmstad var og betydde for vennskap, samhold, oppvekstsvilkår og stedstilhørighet. Det er dette vi ønsker å ta tilbake. Det er mange gode krefter å spille på i nærmiljøet, og vi ønsker at dagens barn og unge skal oppleve den samme stoltheten og tilhørigheten til sitt nærmiljø som denne gruppen gjorde. 

Som oppvokst i Rygge kjenner hun godt til Halmstads historie.

– Hit flyttet mange familier fra hele landet, og skolen var den gang et sentralt samlingspunkt for fritidsaktiviteter for barn og unge. Dessverre opplever også vi økende barnefattigdom, og mange fritidsaktiviteter er blitt utrolig dyre å være med på. I utviklingen av «nasjonen Norge» har vi også mistet noe på veien, og en slik ting er møteplasser etter skoletid der hele nærmiljøet i praksis kan være med, sier hun.

Det forventes en betydelig folkevekst i Halmstad de neste årene.

– For noen tiår siden, så hadde vi i tillegg til flyplassen et vell av småbutikker, småindustri og landbruksnæring. Til sammen gjorde dette Halmstad til et levende og aktivt nærmiljø. Skolene var et samlingspunkt, med bibliotek, idretts- og svømmehall, i nær tilknytning til idrettsparken. Nå er det langt færre småbutikker og biblioteket er flyttet til en annen del av bygda. Men skolen har vi fortsatt, og menneskene og de frivillige er fortsatt vår viktigste ressurs. Vi må bare tørre å snakke om at skal lokalsamfunn bli gode, så skjer det ikke av seg selv. Vi må alle ta et ansvar, sier en optimistisk Trude Larsen Vold.

Nærmiljøprosjektet avslutter hver kveld med å spise et hyggelig måltid sammen.