Østfold-konferanse om skolemåltider

Mat og måltider i skolen er ikke bare viktig for elevenes helse, men også for deres forutsetninger til å ta til seg læring.

Nå kan du lære mer om den nye nasjonale retningslinjen for mat og måltider i skolen på en konferanse i Østfold den 4. april. I tillegg presenteres gode eksempler fra skoler i Østfold som har jobbet med tematikken.

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Inspiria. Det gjøres på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Les mer om programmet og påmelding her.

Påmeldingsfrist: 18. mars.