Ønsker større forståelse for helheten i bærekraftbegrepet

Vi får ikke et bærekraftig samfunn bare ved å redusere forurensning. Det blir ikke bærekraft alene gjennom å sikre grønn verdiskapning. Det oppnås heller ikke utelukkende ved å skape helsefremmende lokalsamfunn . Vi må bli flinkere til å forstå og håndtere sammenhengene mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Det er denne helheten vi vil snakke om på planforumet den 7. desember. Det sier fungerende fylkesplansjef i Østfold, Linda Karlsen Duffy.

Bærekraftig utvikling er et begrep som hjelper oss til å forstå sammenhengene mellom grunngitte forhold som natur og klima, og de menneskeskapte sosiale og økonomiske systemene.  Det ble først lansert i Brundtlandrapporten i 1987. Allerede den gang gikk helse igjen som en rød tråd, for eksempel fordi natur- og miljø handler om selve utgangspunktet for menneskelig eksistens.

Likevel må både folkehelsearbeid og sosial bærekraft, både i og utenfor Norge, fortsatt kunne beskrives som lavt prioritert.

– Det er en av grunnene til at vi har invitert Arve Negaard fra Høgskolen i Østfold, som har fulgt arbeid med bærekraftig utvikling fra 1987 og frem til i dag. Hvilke refleksjoner har han gjort seg i denne perioden? Hva kan vi lære av tidligere feil og suksesshistorier i arbeidet med bærekraftig utvikling, og hvordan kan vi bli flinkere til å bruke eksisterende lover som et verktøy, sier Karlsen Duffy.

Bærekraftig utvikling er også et analytisk begrep som brukes til å vurdere om utviklingen er bærekraftig. Her handler det om å utvikle mål og indikatorer for hva en bærekraftig utvikling er, og å måle den faktiske utviklingen i forhold til dette.

– Vi forventer at kommunene de neste årene vil bli utfordret på å fremskaffe kunnskap for hvordan det står til med den helhetlige bærekraftsutviklingen. Vi håper derfor at seminaret også kan gi inspirasjon til dette, sier hun.

Karlsen Duffy påpeker at kommunene er den viktigste målgruppen for seminaret, og at det er lagt vekt på å finne foredragsholdere som også kan gi praktiske tips som de kan bruke i sin egen hverdag. Men på et punkt gjelder fortsatt det samme, gamle som et overbærende prinsipp.

– Vi må holde fast ved tanken om å tenke globalt og handle lokalt. Det er et bærende prinsipp i både miljø- og folkehelsearbeidet, samtidig som det er en anbefalt strategi i å håndtere samfunnsfloker. Vi vil derfor sette større fokus på hvordan vi kan mobilisere innbyggere og nærmiljøer til innsats i nærmiljøene på seminarer vi skal arrangere i 2019, sier Karlsen Duffy.

Programmet for  7. desember kan du laste ned her: PLANFORUM_program

Invitasjonen kan du se her: Planforum_invitasjon_7des

Meld deg på her (Frist 4. desember).