Mange jenter i Halden og Sarpsborg opplever press i hverdagen

Mer enn hver femte jente på videregående skoler i Sarpsborg og Halden oppgir at de opplever så mye press at de har problemer med å takle det. Det fremkommer i ferske analyser fra ungdomsundersøkelsen Ungdata, som ble gjennomført i de to kommunene i fjor.

Det tilsvarende tallet for guttene er 9 prosent.
– Det handler om at jentene svarer at de jevnt over opplever mer press og stress enn guttene, når det gjelder å gjøre det bra på skolen, i idrett, se bra ut, ha mange følgere og likes på sosiale medier og så videre, sier Elin Tvete.

Hun er leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, og synes det er urovekkende å se at mange har vanskeligheter med å håndtere hverdagen. Politikerne skal behandle de nye analysene om to uker. Også stortingsbenken fra Østfold skal bli innsatt i saken.

Opplever stort press i skolearbeidet
Mange ungdommer sier i Ungdata-undersøkelsen at de har mer lekser enn de klarer å gjøre, og at de opplever et stort press når det gjelder skolearbeid. Også her er det store kjønnsforskjeller i opplevelse av stress på grunn av skolearbeidet.

– Det er forskjeller i hvor mye tid man bruker på lekser. Jenter oppgir å bruke mer tid på skolearbeidet enn guttene, sier Tvete.

«Flink pike-syndromet» – ingen myte?
Jentene oppgir da også at de er mer stresset av dette enn guttene, som fører til at de oftere føler seg utslitte. Blant elevene som oppgir at de svært ofte er stresset på grunn av skolearbeid er andelen 76 prosent jenter og 24 prosent gutter.

– Det virker som om «flink pike-syndromet» er alt annet enn en myte. Hele 40 prosent av jentene i Halden og Sarpsborg føler seg svært ofte utslitte på grunn av skolearbeidet. For guttene er det tilsvarende tallet så lavt som 11 prosent.

I de to kommunene er fordelingen 69 prosent jenter og 31 prosent gutter blant de som oppgir at de svært ofte har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre. Det er svært små forskjeller mellom de to kommunene. Når undersøkelsen gjentas i resten av fylket de neste årene, så vil det også være mulig å måle om vi finner de samme kjønnsforskjeller også i andre kommuner og i fylket som helhet.

Visste du at «Generasjon prestasjon» kanskje er i ferd med å avløses? Les mer på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune.