Folkehelsearbeidet på skolene i Østfold vekker internasjonal interesse

Østfoldhelsa har hatt 50 nederlendere fra det nederlandske nettverket «Schools for Health» på besøk for å se på hvordan skolene i Østfold jobber med helsefremmende tiltak.

På forhånd hadde de meldt sin interesse for flere av prosjektene vi arbeider med i Østfold, blant annetskolen som nærmiljøarenaer, RØRE 6-19-prosjektet og godkjenningsordningen for helsefremmende skoler og barnehager. Nettverket besøkte derfor skoler som spesielt arbeider med disse prosjektene.

Besøket startet med en inspirerende samling på Inspiria Science Senter. Der fikk de se nærmere på folkehelseprogrammene på Inspiria, som er tilbud til alle fylkets elever. I tillegg ble alle utfordret til å smake på stekte sirisser, en spennende og proteinrik opplevelse om fremtidens mat og bærekraftig utvikling.

Høgskolen i Østfold fortalte videre om forskning på folkehelsearbeidet på skoler i Østfold og sine satsinger på tematikken sosiale ulikheter i helse.

– «Schools for Health»-nettverket var veldig nysgjerrige på hvordan videregående skoler bygger opp kompetansen sin for å bedre kunne håndtere og forebygge psykiske plager blant elevene. De ønsket derfor at vi fortalte særlig om prosjekt Tankekraft, der Folkehelseinstituttet og Fagakademiet hjelper skolene med å innarbeide psykisk helse-undervisning i timeplanene», sier folkehelsesjef Knut-Johan Rognlien.

På de utvalgte skolene fikk nettverket fra Nederland møte elever og lærere og en presentasjon av ulike satsningsområder.

Alvimhaugen skole fortalte om sitt fokus på å være en helsefremmende skole, med vekt på gode relasjoner og et positivt læringsmiljø. På Hvaler ungdomsskole fikk de besøkende blant annet et innblikk i FYSAK (daglig fysisk aktivitet ledet av unge mentorer fra 10. trinn) og ved Asmaløy barnehage fikk de gode eksempler på hvordan helsefremmende arbeid gjøres blant de minste.

På Hannestad skole ble RØRE-prosjektet vist i praksis, og de besøkende deltok i matlaging i det flotte utekjøkkenet. Glemmen vgs demonstrerte hvordan skolen har åpnet opp for ulike aktiviteter etter skoletid, blant annet ved å tilby leksehjelp, mat og lokaler som kan brukes til ulike aktiviteter. Ikke minst ble den nye akroparken presentert – et skikkelig tøft aktivitetsområde og et gratis fritidstilbud etter skoletid for alle mellom 13 og 25 år.

En stor takk til Inspiria, Høgskolen i Østfold og skolene som la til rette for at dette besøket kunne gjennomføres, og som bidro til at vi fikk vist frem noe av det gode folkehelsearbeidet som gjøres i Østfold.

Matlaging på utekjøkkenet til Hannestad skole
Matlaging på utekjøkkenet til Hannestad skole
Planetariet, Inspiria Science Center
Folkehelsesjef Knut-Johan Rognlien
Sirisser på menyen
Stekte sirisser