Aktiv på Dagtid – Fra å overleve til å leve igjen

Den siste rapporten fra Agderforskning viser at mestringsevnen og livskvaliteten til deltakerne i Aktiv på Dagtid øker. Les rapporten her rapport_agderforskning_APD