Kronikken

«Den skjulte byrden» Kampen for anerkjennelse for de med psykiske problemer

Hvert år siden 1992 har Verdensdagen for psykisk helse blitt arrangert den 10. oktober. I år markeres dagen i 150 land for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. Unge mennesker på vei ut i livet er hovedfokuset i år. Verdens Helse Organisasjon (WHO) har definert en skjult byrde som et stigma og kjennetegnes med skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.  Kampen mot slike skjulte byrder et en viktig del av folkehelsearbeidet både nasjonalt og lokalt. Hvordan snakker andre om personer som har vært innlagt i psykiatrien? Mange med psykiske problemer bærer på en skjult byrde og kjemper en kamp for å bli inkludert i samfunnslivet og anerkjent i samfunnet. Mange med psykiske problemer kjenner denne skjulte byrden, for eksempel når de søker jobb. Skal man fortelle om sine psykiske problemer i et jobbintervju eller skjule dem? Hvordan skal omgivelsene reagere når de får vite at man har vært innlagt på en institusjon? Hvordan snakker andre om personer som har vært innlagt i psykiatrien? Får de oppleve arbeidslivet igjen etter innleggelsen?  Eller blir man urettmessig stigmatisert som gal, sinnssyk, utilregnelig, idiot, forvirret, besatt, farlig, svakelig, og ubrukelig?

Les mer