Kronikken

Folkehelsa som politisk brobygger

De senere årene har det politiske ordskiftet i flere av østfoldbyene endret seg. De folkevalgte har overrasket ved å droppe tradisjonelle skyttergravskriger om enkeltsaker og heller startet tverrpolitiske samtaler om langsiktige planer og omfattende strategier. Tidshorisonter kan gjerne være på både ti og tjue år, og diskusjonene omfatter næringsstruktur, arbeidsliv, utdanning, kultur og byutvikling, ofte […]

Les mer