Kronikken

Flere kommunalt eide boliger må skaffes

Mange kommunepolitikerne i Østfold har sett at situasjonen på boligmarkedet i Østfoldbyene er prekær for mange vanskeligstilte. Boligprogrammene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden vitner om det. Men dette er bare planer. Det er nødvendig med sterkere kommunal innsats i den sosiale boligpolitikken i åra framover. Kommunepolitikerne i Østfold har gjort lite i løpet av de siste ti år for å skaffe flere kommunale boliger.  I Fredrikstad har andelen kommunalt disponerte boliger stått omtrent på stedet hvil. Situasjonen er omtrent den samme i sammenliknbare kommuner i landet.

Les mer