Ny arena med aktiviteter på Mysen videregående skole fra 2019

Fra og med 2019 er det oppstart for enda en videregående skole som nærmiljøarena – på Mysen videregående skole som er blitt en del av prosjektet Mestring og mening. Denne satsingen skal i Østfold øke robusthet og motstandskraft slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet. – Fylkestinget har gått inn med 200.000 kroner årlig til en frivillighetskoordinator som skolen nå vil se i sammenheng med denne satsingen, sier Hege Arnesen, folkehelsgerådgiver i Østfold fylkeskommune.

 

Høgskolen i Østfold i en positiv folkehelseutvikling

Evalueringen av Østfoldhelsa tyder på at øvrige partnere er mer fornøyde med Høgskolen i Østfold nå enn hva de var i 2010. – Dette samsvarer med hva vi opplever i praksis. Høgskolen er blitt en veldig god partner for folkehelsearbeidet i Østfold. Det sier nestleder i Østfoldhelsa og ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække. 

Skolefrokostundersøkelse 2018

I skoleåret 2017-2018 fikk 32 skoler støtte gjennom RØRE 6-19-prosjektet til å prøve ut servering av frokost på skolen en eller flere dager i uken. De fleste skolene serverte havregrøt før skoledagen startet.