Østfold satser for å utjevne sosiale helseforskjeller

Østfold Fylkeskommune skal gjennomføre en befolkningsundersøkelse for å spisse innsatsen mot sosiale helseforskjeller. Det er nedsatt en ekspertgruppe som skal bidra til politikkutforming på lokalt og regionalt nivå for å utjevne sosial ulikhet i helse. De som allerede har god helse får det enda bedre, og de med helseproblemer opplever ikke tilsvarende forbedring. Vi forventer likhet i den norske velferdsstaten, ikke at sosiale helseforskjeller øker.

WordPress bruksanvisning

Bruksanvisning for å kunne legge inn innlegg. Wordpress er et publiseringsverktøy som først ble laget for å enkelt kunne lage blogger. Siden har det blitt et populært valg for små og mellomstore organisasjoner. Det er også mange som bruker den for nettbutikk. Dette er et eksempel på ett utdrag.

Lettere å stumpe røyken sammen med andre

1. juni nærmer seg. Da trer den nye røykeloven i kraft som forbyr deg å røyke på serveringssteder over hele landet. Er du klar over at forskningen viser at det er lettere å slutte å røyke hvis du prøver sammen med andre? I ett år har Folkehelseprogrammet i Østfold og AOF arrangert røykesluttkurs i hele Østfold. Over 250 østfoldinger har så langt deltatt, og i disse dager starter vi opp nye kurs i hele fylket. Både bedrifter og enkeltpersoner kan melde seg på. Tilbudet har fått nasjonal oppmerksomhet fordi kursavgiften blir betalt tilbake til dem som fortsatt er røykfrie et halvt år etter kursets slutt. Dette har aldri før vært gjort i Norge. Hvorfor oppfordrer vi så folk til å bli med på røykesluttkursene? Forskningen viser at de som forsøker å stumpe røyken mangedobler sin sjanse til å lykkes hvis de prøver å slutte sammen med andre. Så langt har 40 prosent av dem som har deltatt på Folkehelseprogrammets opplegg fått tilbakebetalt kursavgiften, og det er vi godt fornøyde med. Hva er så bakgrunnen for at du som røyker vil ha større sannsynlighet for å klare å slutte hvis du blir med på et slikt kurs, fremfor om du forsøker på egen hånd?

Opplever samlivsbrudd som stressende

Likestillingsombud Kristin Mile er bekymret over menn som har opplevd samlivsbrudd. Nå viser det seg at tidligere gifte menn oppfatter hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som er gift eller samboende. Kvinner som ikke lenger er gift opplever derimot hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som er gift eller samboende.