Lokal sosial segregering, en alvorlig utfordring

Levekårsundersøkelser i Fredrikstad og Sarpsborg viser alvorlige ulikheter mellom bydeler som kan bli selvforsterkende og vanskelig å reparere - hevder konstituert plansjef i Østfold fylkeskommune, Knut Ramtvedt på koordinatormøte 6. september i Askim.