«Stien for alle» i Rakkestad

«Flere freske folk» er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldhelsa og 5 kommuner i fylket. Rakkestad kommune er en av dem, og det lokale delprosjektet er gitt betegnelsen «Stien for alle».

Beintøft

Ønsker du at skolen i ditt nærmiljø skal bli flinkere til å få elever til å gå til skolen? I disse dager er det mulig å melde på din skole til prosjektet «Beintøft» som fokuserer nettopp på dette.