Lavinntekt og psykisk helse

Det som har størst betydning for vår psykiske helse er å være uten arbeid, å leve på trygd eller sosialhjelp, og det å bo uten en partner.