Folkehelse-utfordring til ordførerne

Millionene som nå kanaliseres til kommune-Norge gjennom samhandlingsreformen må også brukes på forebyggende og helsefremmende arbeid i andre sektorer enn i helsetjenestene. Det forutsatte Stortingets helse- og omsorgskomité da de i forrige uke behandlet forslaget til ny folkehelselov. Nå utfordres Østfolds ordførere.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et prosjekt i regi av Østfold idrettskrets som er en av Østfoldhelsas partnere. Idrettskretsen bidrar på denne måten til at mennesker, som står utenfor arbeidslivet, gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø.

Prosjekter

Her kan du lese mer om eksempler på prosjekter som Østfoldhelsa er involvert i:

Flere freske folk
Helsefremmende skoler
Helse i plan
Aktiv på dagtid

Tobakksforebyggings-prisen 2011

Hvert år deler Østfoldhelsa ut en Tobakksforebyggende pris på Verdens Tobakksfrie dag den 31. mai. Prisen går til noen som målbevisst, og over lang tid har jobbet med tobakksforebygging.