Folkehelsearbeid på videregående skoler

Med prosjektet,"Helsefremmende skoler"  har Østfold fylkeskommune satt et stort fokus på helhetlige tilnærminger i folkehelsearbeidet ved videregående skoler. og hvorI prosjektet har en ønsket en best mulig forankring i ordinær drift. Fylkespolitikerne har satt ekstra stor fokus på utfordringen med utjevning av helseforskjeller i videregående skoler. Utgangspunktet var at 21,5 % av alle elever i v.g.s strøk i ett eller flere fag. Ca 15 % droppet ut før eksamen. Det var også relativt store forskjeller mellom regionene. Følgende grep er gjort de siste årene, eller er under planlegging fremover:

Folkehelsesjekkliste fra Østfold brukes nasjonalt

“Østfoldsjekklista er blitt lagt merke til”, forteller Solveig Hagelskjær, seniorrådgiver hos Fylkesmann i Østfold. Sjekklista for Folkehelse i plan fra Østfold brukes nå av Helsedirektoratet som et av flere dokumenter for å lage en ny nasjonal planveileder.