Østfold er fortsatt Sunn By!

Nylig fikk Østfold godkjent sin søknad om fortsatt medlemskap i WHO-nettverket Healthy Cities. Fylkesordfører Ole Haabeth mener det er av stor betydning for folkehelsearbeidet i fylket.

19 øre til tobakksforebygging og røykeslutt

Kommunene, fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold får til sammen 50.000 kroner i året til røykeslutt og tobakksforebygging, en av våre aller største folkehelseutfordringer. Det utgjør 19 øre per innbygger.

– Stortinget må ta affære

Stortinget må rette opp forhold ved proposisjonen om folkehelseloven for fylkeskommunene. Det sier Østfolds fylkespolitikere Per Inge Bjerknes (Sp), Aase Rennesund (SV) og Inger-Christin Torp (Ap).

Aktivitet med gevinst

10. mai er verdens aktivitetsdag. Fysisk aktivitet 30 minutter hver dag for voksne og 60 minutter hver dag for barn gir store gevinster for hver enkelt og for samfunnet. Kronikken er skrevet av Svein Rønsen, ass. fylkeslege i Østfold Enda et utslag av formynderstaten, sier noen. Ikke kan vi røyke der vi vil. Ikke kan vi få servert alkohol når vi vil. Staten sier at vi skal spise mindre fett og sukker og mer frukt og grønt. Og nå skal alle mosjonere. La oss prøve å legge motforestillingene til side et øyeblikk. De kan nemlig gjøre at vi går glipp av noe verdifullt. Kunnskapen om sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helse har økt betydelig de seneste årene. At det er sunt å bevege seg har vært kjent i århundrer. Nå har vi fått omfattende forskningsbasert kunnskap om hvordan regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og kurere en rekke sykdommer. God helse setter de fleste høyt.