Vellykket kursstart

20. Juni gikk den første av Østfoldhelsas tre kursdager i folkehelse av stabelen. Over 60 deltakere kunne etter endt dag gå hjem med økt kunnskap om hvordan man kan arbeide for å bedre livskvaliteten i Østfold.