Østfoldhelsa og miljøet


Østfoldhelsas miljøstrategi har til hensikt å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Dette innebærer at kommende generasjoner skal kunne vokse opp i et nærmiljø og en natur som er forvaltet og utviklet på en god måte av tidligere generasjoner.