Konferanse for helsepersonell

16. september arrangerer Folkehelseprogrammet og Fylkesmannen i Østfold en konferanse om røyking der helsepersonell er målgruppe. Hensikten er å gjøre de bedre i stand til å få pasienter til å stumpe røyken.

Menn utsatt for støy

Mange østfoldinger risikerer yrkesskader på grunn av ensidige eller støyende arbeidsplasser, og menn er mest utsatt. 41 prosent av yrkesaktive menn med lavere utdanning sier at de gjør tunge løft hver eneste dag.