9 av 10 anbefaler forlengelse

Ni av ti mener Folkehelseprogrammet i Østfold er vellykket og bør fortsette, viser en undersøkelse fra Norsk Gallup. Programmet har blant annet bidratt til å senke andelen røykere i Østfold med ti prosent og fått skoleelever til å drikke vann i stedet for brus.