Alvorlig klasseskille i Østfold

I morgen legges den store helseundersøkelsen ?Østfoldhelsa 2004? frem for fylkestinget. Den viser store sosiale forskjeller i helsetilstanden til østfoldingene. ? Vi har dokumentert et helsemessig klasseskille i Østfold, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Dramatisk økning i antall overvektige

Siden 1997 har andelen menn med alvorlig overvekt økt med over 50 prosent! - Dette er en dramatisk økning, fastslår lederen av Folkehelseprogrammet i Østfold Arvid Wangberg.