Bilder fra «Folkehelsedagen 2002»

Hvert år arrangerer Folkehelseprogrammet i Østfold "Folkehelsedagen". Dette er festdagen for østfoldinger som arbeider med forebyggende og helsefremmende aktiviteter. Den første folkehelsedagen ble holdt i Svinndal i 2002.