Intensiverer innsatsen mot røyking

Folkehelseprogrammet gjør et krafttak for å få østfoldingene til å stumpe røyken. Nå er det satt av vel en halv million kroner til forebyggende innsats og røykesluttarbeid.

Fysisk aktivitet gir resultater

I snart to år har Folkehelseprogrammet i Eidsberg satset på økt fysisk aktivitet overfor skolebarna ved Tenor skole. Nå viser resultatene seg i form av bedre kondisjon og kroppsbeherskelse.

Bilder fra «Folkehelsedagen 2004»

Folkehelsedagen 2004 ble arrangert 13. mai. Arrangementet markerte oppstarten av Helsekilden, det første helse- og miljøeventyret i Norge. Se bilder fra arrangementet nedenfor:

Blant de beste innen tobakksforebygging

Samtidig som tall fra Sosial- og helsedirektoratet viser at tiende klasser i Østfold er blant de beste i landet på tobakksforebyggende arbeid, blir skolene oppfordret til å bli enda bedre.