Gledelige tall for 50 000 østfoldinger

En fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseprogrammet i Østfold og ACNielsen viser at 72 % av den norske befolkningen mener at røykerne skal respektere den nye røykeloven. ? Dette er gledelige tall for de vel 50 000 i Østfold som enten har astma eller allergi. Vi skal jobbe for at den nye røykeloven overholdes, sier leder i fylkeslaget til Norges Astma- og Allergiforbund i Østfold Ellen Bonnevie-Svendsen.

Turkommunen Spydeberg

Det vanket rosende ord fra ordfører Stein Håland til Fred Nilsen da folkestien i Spydeberg ble åpnet nylig. Ildsjelen har vært en drivkraft i arbeidet med turstien ? i en kommune som virkelig legger forholdene til rette for mosjonistene. Folkehelse-programmet i Spydeberg har nå lagt ut 20 forskjellige ruter på internett.

Folkehelsedagen 2004: Helsekilden er åpnet

Politisk rådgiver i Helsedepartementet, Line Henriette Holten Hjemdal (bildet), var med da Helsekilden ble åpnet 13. mai. - Folkehelseprogrammet og dets prosjekt "Helsekilden" er eksempler på hva gode krefter kan få til når de drar i samme retning, sa hun.

Unik helseundersøkelse i Norge og Sverige

At østfoldingene trives i Strømstad er viden kjent. Derimot er det usikkert om det også er bedre å bo på svensk side av Svinesund. Litt klokere vil vi bli i løpet av året, for til neste uke går startskuddet for Østfoldhelsa 2004 - den største helse- og miljøundersøkelsen som noensinne er gjennomført i grenseregionen.

1,25 millioner til forenklet nærmiljøanlegg

Østfold har fått tildelt ny kvote spillemidler og har nå 1 250 000 kroner som kan brukes til forenklede nærmiljøanlegg. ? Vi oppfordrer alle interesserte til å søke om støtte, sier Jan Petter Olsen i Østfold fylkeskommune.

Skolene viser interesse for Helsekilden

Det nærmer seg Folkehelsedagen for Østfold 2004, som i år vil bli benyttet til å åpne Helsekilden. - Pågangen fra skolene er allerede stor, sier prosjekt-leder Renate Rosén Skinne.


Aremark får frivillighetssentral

Sosial- og helsedirektoratet har plukket ut Aremark som en av syv søkere som får støtte til frivillighetssentraler. ? Folkehelse er allerede et satsningsområde i kommunen vår ved at vi er med i Folkehelseprogrammet i Østfold. Dette vil løfte folkehelsearbeidet i kommunen vår ytterligere frem, sier ordfører Tore Johansen.