Hjelper røykerne – advarer snuserne!

stfoldinger som ønsker å bli røykfrie til 1. juni ved hjelp av røykesluttkurs får nå en siste sjanse. I begynnelsen av mai går Folkehelseprogrammet og AOF i gang i gang med nye røykesluttkurs over hele Østfold. Men de som driver med forebyggende arbeid står nå overfor en ny utfordring. ? Vi frykter at den røykeloven vil føre til en stor økning av snusere, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

– Vi fører stafettpinnen videre!


 Helseminister Dagfinn Høybråten fikk følgende tilbakemelding under den nasjonale folkehelsekonferansen i Fredrikstad i dag. ? Få utfordringer blir tatt så godt imot som de som omhandler folkehelsearbeid. Vi vil føre stafettpinnen videre, sier tidligere fylkesordfører i Nord-Trøndelag, Merethe Storødegård (bildet).


– Petter Solberg gjør oss friskere!

En fortsatt feststemt Spydeberg-ordfører talte i dag til landets fylkeskommuner under den nasjonale folkehelsekonferansen i Fredrikstad. - Det Petter Solberg har gjort er utrolig viktig for folkehelsa i Spydeberg. Vi får en rollemodell for ungdommen i bygda, og Petter Solberg gjør oss stolte av å være spydeberging, sier Stein Håland.

Professor mener Høybråten viser vei

- I det utviklingsarbeidet som folkehelseaktører står overfor i Norge i dag, er det viktig å finne en god balansegang mellom krefter som virker ovenfra og ned - og strategier for styrke bevegelser nedenfra og opp. Vi behøver begge deler på samme tid, og så vidt jeg kan registrere har folkehelsearbeidere et stort fortrinn i forhold til andre utviklingsområder i Norge i dag.

– Høybråten vil satse på pilotfylker

Dagfinn Høybråten (bildet) vil satse på utvalgte pilotfylker i 2004. Det kom frem da han talte til landets fylkeskommuner under folkehelsekonferansen ? Folkehelse som regionalpolitisk tema og fylkeskommunalt utviklingsområde?.

Nasjonalt pilotprosjekt: Fritt fram i Oppland

- Fritt fram er et omfattende prosjekt, og er egentlig navnet på fylkeskommunens nye arbeidsform. Fritt fram representerer det oppstrømsarbeidet vi nå skal drive mer av. Det sier assisterende fylkesrådmann i Oppland fylkeskommune, Stein Thorud (bildet)

Vest-Agder råd for folkehelse

Rådgiver Kjetil Drangsholt oppsummerte i sitt innlegg erfaringer etter seks års arbeid i Vest-Agder råd for folkehelse. Rådets oppgaver består i å holde seg orientert og å utarbeide rapporter om folkehelsearbeid, samt å peke på problemstillinger som bør utredes nærmere. I tillegg kommer medvirkning for å etablere faglige nettverk for å bedre forutsetningene for folkehelsearbeid.

Nye røykesluttkurs i mai

Østfoldinger som vil bli røykfrie til 1. juni ved hjelp av røykesluttkurs får nå en siste sjanse. I begynnelsen av mai går Folkehelseprogrammet og AOF i gang i gang med nye røykesluttkurs.

Trøgstad og Moss blir med i Folkehelseprogrammet

Kommunene Trøgstad og Moss blir henholdsvis den 10. og 11. kommunen som blir med i Folkehelseprogrammet. Dermed er over halvparten av fylkets 18 kommuner med på folkehelsesatsningen. Også Rømskog og Marker skal snart ta stilling til om de ønsker å delta i Folkehelseprogrammet. Folkehelseprogrammet omfatter nå cirka 200 000 av de vel 250 000 innbyggerne i fylket.

 
Les saksfremlegget fra Trøgstad her
Les omtale i Moss Avis her

 

– Fylkeskommunen må være en pådriver

- Rollen som utviklingsaktør innebærer at fylkeskommunen i større grad må bli en aktiv tilrettelegger og pådriver for nye løsninger. Det innebærer bl.a. å ta lederskap gjennom å koordinere ulike sektorer og aktører for å få til et bedre ?helhetsgrep? på utviklingen i fylket. Det sa helseminister Dagfinn Høybråten på kontaktkonferansen for norske fylkeskommuner. Les talen her