Planleggere fokuserer på folkehelse

På årets kommuneplankonferanse i Kristiansand vil forsamlingen fokusere på folkehelse. ? Dette er en årlig konferanse, og meg bekjent er dette første gang den tar opp dette temaet. Arrangementet markerer et lite gjennombrudd for folkehelsemiljøet i Norge, og Folkehelseprogrammet i Østfold har spilt en viktig rolle for å få dette til, sier folkehelserådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Kjetil Drangsholt (bildet).

46 søkere til Helsekilden i Østfold

Det er stor interesse for engasjementet i Helsekilden. - Vi har mottatt 46 søkere, hvorav 41 er kvinner, sier personalkonsulent Pia Silvik i Østfold fylkeskommune.

NRK omtalte Helsekilden på Puls

Folkehelseprogrammet vil våren 2004 åpne helse- og miljøeventyret Helsekilden. Senteret, som er støttet av EU-programmet INTERREG, skal gi barn og ungdom opplæring om livsstilsspørsmål på en opplevelsesrik og involverende måte. Ideen til senteret er hentet fra Vara i Sverige. NRK har besøkt OASEN Vara for å synliggjøre hva slags senter som skal bygges opp i Østfold. Reportasjen ble vist på Puls mandag 2. februar.

Se programmet på NRKs nettsider