Statlige stimuleringsmidler til kommunene som deltar i Folkehelseprogrammet?

Østfold vil søke om å bli et av fem fylker i Norge som skal prøve ut partnerskap som strategi i folkehelsearbeidet. Sosial- og helsedirektoratet har satt av ti millioner kroner som skal fordeles i 2004 til regionene som velges ut. Skulle Østfold bli valgt, vil mesteparten av den eventuelle bevilgningen gå til kommunene som er med i Folkehelseprogrammet. Andre kommuner vil i så fall falle utenfor støtteordningen.

Betraktelig mindre brusdrikking i Eidsberg

Eidsberg kommune har i et halvt år tilbudt kaldt vann fra vannkjøler til skoleungdom i kommunen. Nå viser resultatene seg. Hver dag selges det om lag 50 færre brusflasker fra brusautomatene ved Mysen videregående skole. ? Vi antar at dette skyldes at folk nå drikker vann i stedet for brus, sier folkehelsekoordinator Elsie Brenne.

Sarpsborg forebygger lese- og skrivevansker

Personer med lese- og skrivevansker kan få store helseproblemer senere i livet. Nå vil Folkehelseprogrammet i Sarpsborg forebygge at så skjer. I år vil kommunens helsestasjoner gi råd og veiledning til foreldre i hvordan de med enkle grep kan hjelpe barna sine til å bli glade lesere.