Nettverk gir råd til folkehelse-Norge

- Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner er en faglig og politisk spydspiss i det norske folkehelsemiljøet. Vi har i ti år satset sterkt på å få til en kompetanseoppbygging innenfor folkehelsefeltet i våre medlemskommuner og medlemsfylker. Nå ønsker vi å dele av våre erfaringer. Det sier Richard Brattli, leder av Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.

Hjelper deg med nyttårsforsettet!

Har du røykeslutt som et av nyttårsforsettene dine? Gjør som Kirsti Hansen fra Våler. Etter 25 år som røyker, klarte hun å slutte med hjelp av Folkehelseprogrammets røykesluttkurs. Dermed fikk hun kursavgiften på 750 kroner tilbake i belønning. I januar starter nye røykesluttkurs som er gratis for dem som klarer å slutte.

Jobber for et helhetlig folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet i Sarpsborg er på rett spor. Ikke før har kommunen ansatt en folkehelsekoordinator i hel stilling, før bystyret vedtar å opprette en ny frivillighetssentral på østsiden av byen. Nå jobbes det for å samordne folkehelsearbeidet i kommunen.