Fra konkurranseutsetting til partnerskap?

Norske fylkeskommuner kan ikke lenger utelukkende fokusere på effektiv tjenesteyting gjennom konkurranseutsetting og bestiller-utfører strategier. Nå som fylkeskommunene har fått ansvaret for regional utvikling, vil de finne legitimiteten til sitt arbeid i ulike former for partnerskap. Internasjonalt ser vi en bevegelse fra privatiseringsteorier til partnerskapsteorier, sier dosent Helge Ramsdal (bildet) ved Høgskolen i Østfold.

Fra konkurranseutsetting til partnerskap?

Norske fylkeskommuner kan ikke lenger utelukkende fokusere på effektiv tjenesteyting gjennom konkurranseutsetting og bestiller-utfører strategier. Nå som fylkeskommunene har fått ansvaret for regional utvikling, vil de finne legitimiteten til sitt arbeid i ulike former for partnerskap. Internasjonalt ser vi en bevegelse fra privatiseringsteorier til partnerskapsteorier, sier dosent Helge Ramsdal (bildet) ved Høgskolen i Østfold.