Østfoldskoler vil ha hjelp til å bedre miljøet

Grunnskolene i Østfold ønsker bistand til å bedre kameratskapet blant elevene. De er mindre opptatt av å få hjelp til å forebygge bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Dette viser en undersøkelse som Folkehelseprogrammet i Østfold har gjennomført ved alle grunnskolene i Østfold.