Interesserte stortingspolitikere

Kommunal- og forvaltningskomiteen ble nysgjerrige da de ble gjort oppmerksomme på at det ikke er foretatt en vurdering av hvilke folkehelseoppgaver som eventuelt kan overføres til regionalt nivå.

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg vil at barna skal gå til skolen

Jørn Claudius (bildet) i Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg har sett seg lei på at foreldre kjører barna sine til skolen. ? Vi ser at barn og ungdom er i for liten fysisk aktivitet. For mange fører dette til overvekt og helseplager senere i livet. Et enkelt bidrag for å gjøre ungdommen sunnere er at barna må gå eller sykle til skolen, fastslår han. ?Skoleveisuka 2003? er i gang!